Läs detta innan du bokar!

När du bokar kurs, privatträning eller annan tjänst/event hos Vibrant Dogs behöver du ha läst denna sida. När du bokar samtycker du med informationen nedan.


Villkor

 • Du har 14 dagars ångerrätt vid köp, förutsatt att kursen/träningen/eventet inte påbörjats.
 • Avboka senast 24 timmar innan kursstart/träning/event. Avbokning senare än 24 timmar innan debiteras (undantag om ångerrätten fortfarande gäller).
 • Du kan inte avboka en kurs, event eller en serie privatträningar som påbörjats. 
 • Du återbetalas inte för missade kurstillfällen.
  (Kan du inte komma pga sjukdom eller annan speciell omständighet och meddelar detta innan kurstillfället börjar, får du i den mån det är möjligt ett kortare telefon/videosamtal där vi går igenom det du missat, en kortare privatträning, eller hoppa in på ett senare kurstillfälle. Jag kan inte garantera att det finns tid och möjlighet att ta igen missade tillfällen, men i mån det är möjligt vill jag att du ska få ta igen det du missat.)
 • Om Vibrant Dogs avbokar en tjänst du köpt får du välja om du vill ha pengarna tillbaka för det tillfället eller ett nytt datum. (Avbokas ett tillfälle blir du alltså inte återbetald för hela kursen, utan för just det avbokade tillfället, om du väljer det.)
 • Om Vibrant Dogs avbokar en påbörjad tjänst eftersom du brutit mot värdegrunderna återbetalas du inte.
 • Strikt hundägaransvar gäller alltid, enligt paragraf 19 i Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter.

Trivselregler

 • Följ värdegrunderna.
 • Håll din hund kopplad om inte annat anges av instruktören.
 • Hunden ska vara kopplad i halsband (ej helstryp) eller sele och med ett fast koppel (ej flexi).
 • Låt inte din hund hälsa på andra hundar under kurs/träning om inte annat anges av instruktören.
 • Klappa/mata inte någon annans hund utan tillåtelse från ägaren.
 • Löptikar får inte närvara på kurser/event med flera hundar närvarande. Du som ägare är välkommen utan hund.
 • Vill du ge ett träningsråd till någon? Fråga först om personen vill ha tips! Att fråga först visar respekt för den andra personen och gör man inte det är det lätt att uppfattas som otrevlig. (Undantag är förstås instruktörer som håller kurs - deltagarna är ju där för att få tips!)

Värdegrunder

 • Vi diskriminerar inte utifrån bakgrund, utseende, etnicitet, könsuttryck, sexuell läggning eller religion.
 • Vi tar aktivt avstånd från rasism, sexism, homo/transfobi, xenofobi och funkofobi.
 • Vi klär oss inte i/uppvisar inte hatiska symboler, uttryck eller liknande.
 • Vi välkomnar varandra aktivt genom att anpassa träning, miljö etc så mycket som möjligt.
 • Vi har inte fördomar om varandra utifrån vilken typ av hund vi har.
 • Vi tränar inte hund med aversiva metoder. Detta betyder att vi inte använder eller förespråkar straff, obehag, rädsla, tvång eller smärta i våra träningsmetoder eller med vår utrustning.

Personuppgifter

I samband med bokning av tjänst hos Vibrant Dogs sparas ditt namn, epostadress och telefonnummer samt relevanta uppgifter om din hund (namn, ras, ålder, kön och annan relevant information du angett). Detta är för att hålla koll på vem som är anmäld till kurs eller privatträning och för att kunna nå dig vid behov, samt för fakturering och nyhetsbrev. Vid privatträning förs även en träningslogg. Det är endast Vibrant Dogs som har tillgång till dessa uppgifter och jag lämnar inte ut dem utan din tillåtelse. När du anmäler dig till en kurs, privatträning eller annan tjänst/event hos Vibrant Dogs samtycker du till detta. Du kan självklart be att dina uppgifter raderas efter avslutad kurs/träning eller att du t.ex. inte vill ha nyhetsbrev.