Träningsbubblan

23.09.2021

Träningsbubblan är ett koncept jag brukar ta upp på Teamwork-kursen och många privatträningar. Den är användbar att tänka på när du tränar din hund - framförallt när du lär in något nytt och när du stöter på störningar.

Så vad menar jag med träningsbubbla?

Det jag menar är att du kan tänka dig att du har en bubbla runt dig och hunden. I bubblan är man fokuserad och engagerad. Ju mindre bubbla du har, desto lättare är det för hunden att fokusera. Ju större bubbla, desto svårare. Tappar hunden koncentrationen, ja då har bubblan spräckts.

Vad innebär detta i praktiken?

Jo, att vi alltid behöver börja träna med en liten bubbla, oavsett vad vi tränar på - för en större bubbla är svårare. Även om vi tränar inkallning behöver vi alltså börja på nära håll! Sedan jobbar vi oss till en större bubbla, gradvis, tills vi kan göra inkallning på stora ytor utan att bubblan spricker.

Detta innebär också att ibland kan du behöva föra hunden närmare dig innan ni kan träna på bästa sätt. Dyker det exempelvis upp en annan hund och din hund står längst ut i flexikopplet på 5 meter, så kan du behöva föra din hund närmare dig innan den klarar av att fokusera på dig för att passera förbi den andra hunden - om ni inte kommit till den nivå i träningen där ni kan ha en större bubbla!

Genom att tänka på träningsbubblan hjälper vi vår hund att lyckas. Och vad händer när hunden lyckas? Den får belöning! Och vad händer när hunden får belöning? Den får en positiv upplevelse!

Vad mer händer när hunden lyckas? Du lyckas som tränare! Och vad händer då? Du blir belönad, av känslan av att ha lyckats. Då får du också en positiv upplevelse och blir med tiden mer positivt inställd till de störningar ni stöter på, vilket gör dig lugnare och mer fokuserad, vilket gör att träningen har förutsättningar att gå ännu bättre.

Med andra ord, glöm inte träningsbubblan!

Känner du att du har problem med att använda dig av eller förstå träningsbubblan? Hör av dig så kan vi boka in en tid för en privatträning! Eller så kanske du vill gå en Teamwork-kurs? Vill du bara bolla tankar kring konceptet utan praktisk träning erbjuder jag även privat onlinecoachning.