Teamwork - Vardagslydnad

Bli ett team med din hund!


Bli ett team med din hund! På Teamwork-kursen får du kunskapen du behöver för att bygga ett härligt liv tillsammans med din bästa vän.

Känner du ibland att din hund inte lyssnar på dig? Hur gör man för att få hunden att samarbeta?

Och när saker funkar, jamen hur bygger man vidare på det då?

Den här kursen ger dig kunskap om hur du tränar och samarbetar med din hund utan bråk och frustration. Förutom övningar som får vardagslivet att funka får du kunskap om hur hunden lär sig, belöningar och störningar, under- och överstimulans, aktivering, och hur du bygger en vardag som passar både dig och hunden.

 Vill du träna på...

  • Kontakt även när det finns distraktioner
  • Sitta/stanna kvar när du går iväg
  • "Låt bli"
  • Fysisk och mental aktivering i vardagen
  • Grunder i inkallning
  • Gå fint vid sidan
  • Att ta det lugnt
  • Att läsa sin hund

... då är detta en kurs för dig!Jag brukar säga att övningar kan man alltid söka fram på internet, men att förstå och anpassa efter sig själv och sin egen hund är lite längre än en googlesökning bort. Därför är personlig feedback och anpassning en självklar del av den här kursen.

Eftersom du får grundläggande kunskaper om hundträning kan Teamwork-kursen kan vara språngbrädan till massor av annan träning - eller så är den allt du behöver för att veta hur du ska skapa ett härligt liv tillsammans med din hund.

Vad dina mål är, det är helt upp till dig - men allt börjar med teamwork!