Värdegrunder

Dessa värdegrunder följer jag - och de förväntas även du följa när du går
kurs, privatträning eller på något sätt deltar i ett event/en tjänst hos Vibrant Dogs.


  • Vi diskriminerar inte utifrån bakgrund, utseende, etnicitet, könsuttryck, sexuell läggning eller religion.
  • Vi tar aktivt avstånd från rasism, sexism, homo/transfobi, xenofobi och funkofobi.
  • Vi klär oss inte i/uppvisar inte hatiska symboler, uttryck eller liknande.
  • Vi välkomnar varandra aktivt genom att anpassa träning, miljö etc så mycket som möjligt.
  • Vi har inte fördomar om varandra utifrån vilken typ av hund vi har. 
  • Vi tränar inte hund med aversiva metoder. Detta betyder att vi inte använder eller förespråkar straff, obehag, rädsla, tvång eller smärta i våra träningsmetoder eller med vår utrustning.

Bryter du mot dessa värdegrunder kan du bli omedelbart avstängd
från att ta del av tjänster från Vibrant Dogs.